რა უნდა ვიცოდეთ შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის დროს?

25 Mar 2016

2016 წლის 9 მარტს, ევროკომისიამ ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურად წარუდგინა საკანონმდებლო წინადადება რეგულაციაში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის სივრცეში მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას ითვალისწინებს.

უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ, საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც შენგენის ქვეყნებში მოგზაურობას ან გადაადგილებას გადაწყვეტს, რა სახის დოკუმენტაცია უნდა იქონიოს ევროკავშირის ქვეყნების საზღვარზე, ამ საკითხთან დაკავშირებით „კვირა“ გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, გიგი გიგიაძესთან.

– ვის ექნება საშუალება, შენგენის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმით ისარგებლოს, მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი ამოქმედდება?
– შენგენის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმით შეუძლია ისარგებლოს საქართველოს ყველა იმ მოქალაქემ, რომელსაც საქართველოს ბიომეტრული პასპორტი აქვს.

– რა დამატებითი დოკუმენტაცია უნდა იქონიოს საქართველოს მოქალაქემ, გარდა ბიომეტრული პასპორტისა?

– საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც გააჩნია ბიომეტრიული პასპორტი, შეძლებს იმოგზაუროს შენგენის წევრ ქვეყნებში. თუმცა საზღვრის გადაკვეთისას მესაზღვრეებმა შესაძლებელია, მათ მოსთხოვონ დამატებითი საბუთები, როგორიცაა, მაგალითად, დაზღვევა, უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, სასტუმროს ჯავშანი და ასე შემდეგ… თუმცა, როგორც წესი, ამის ვალდებულება არ არსებობს, მაგრამ მესაზღვრეს აქვს ამის უფლება, დამატებით ეს საბუთები მოითხოვოს.

– იქნება თუ არა საჭირო საბანკო რეკვიზიტები, ან სხვა სახის ანალოგიური დოკუმენტაცია?
– ბანკიდან ამონაწერი საჭირო არ იქნება, თუმცა საჭირო იქნება ისეთი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თუ როგორ აპირებს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც შედის შენგენის ზონაში, თავისი თავის ფინანსურად უზრუნველყოფას, მაგალითად, შეიძლება მოითხოვონ საკრედიტო ბარათი, ან გაქვთ თუ არა გარკვეული რაოდენობის თანხა, ანუ აქვს თუ არა საქართველოს მოქალაქეს შენგენის ქვეყნებში მოგზაურობისთვის ფინანსური შესაძლებლობა იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც უნდა დაჰყოს იმ ქვეყანაში.

– საქართველოს რა კატეგორიის მოქალაქეებს შეეზღუდებათ შენგენის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმით სარგებლობა ?

– ვერ ისარგებლებს საქართველოს ის მოქალაქე, ვისაც არ გააჩნია, პირველ რიგში, საქართველოს ბიომეტრული პასპორტი, ვინც ვერ მოახერხებს იმის დადასტურებას, რომ ის, მართლაც, კეთილსინდისიერად აპირებს ამ თავისუფლებით სარგებლობას. თუმცა, როგორც წესი, ასეთი კატეგორია, რომ ვერ ისარგებლებს, არ არსებობს, სავიზო რეჟიმის საბოლოო ვიზალიბერალიზაციის შემდეგ, საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია თავისუფლად, პირადობის დამადასტურებელი პასპორტით ისარგებლოს შენგენის ქვეყნებში, თავისუფლად გადაადგილდეს და დარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ 90 დღე.

– უვიზო რეჟიმი გავრცელდება თუ არა სტუდენტებისთვის, ან სამუშაოს მაძიებელთათვის?

– ვიზალიბერალიზაცია არ გავრცელდება და ვერ ისარგებლებენ საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებსაც სურთ აკადემიური სწავლების დაწყება ან დასაქმება. მათთვის აუცილებელი იქნება ჩვეულებრივ, ისევ სასწავლო ვიზით წასვლა, რომლის მიღებაც შეეძლებათ თბილისში იმ ქვეყნის საკონსულოდან,