კიდევ ერთი მიზეზი თუ რატომ შეიძლება ეწვიოთ კანადას.

15 Dec 2017

კანადა არის ერთ-ერთი საოცნებო ადგილი ნუმიზმატებისათვის და იმათთვის ვისაც უბრალოდ გულს უხარებს ლამაზი მონეტები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1908 წლის 2 იანვარს, გუბერნატორ-გენერალმა ერლ რეიმ გააქტიურა პრესა რათა გამოეცათ სამეფოს პირველი მონეტა, 50 ცენტიანი. აუდიტორიის მოლოგინი დასრულდა პირველი ბრინჯაოს მონეტის წარდგენით. ოტავას ფილიალი ამის შემდგომ უკვე მზად იყო წარმოებისთვის. 

 

1931 წელს მემკვიდრეობით აშენებული „სუსექს დაივი“  თავისი მიმდებარე ტერიტორიებით და მთლიანი მონეტების საწარმოთი გადავიდა კანადის ხელში. ამ ყოველივემ ის გახადა მთლიანად კანადური საქმიანობა.