შენგენის ქვეყნებში შესვლისთვის საჭირო ბიუჯეტი

3 Apr 2019

 

 

მოგზაურობის ბიუჯეტირებისას პირველი კომპონენტი უცხო ქვეყანის საზღვარზე გადასვლის დროს საჭირო თანხის რაოდენობაა, რომელსაც ესა თუ ის ქვეყანა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებით განსაზღვრავს.