როგორ მივიღოთ ამერიკის სტუდენტური ვიზა

23 Apr 2019

თუ გადაწყვიტეთ, რომ ამერიკული კამპუსები, უნივერსიტეტები, საზაფხულო სკოლები თქვენთვის განათლების მიღების ერთ-ერთი მთავარი წყარო უნდა გახდეს, სასწავლო პროგრამების არჩევასთან ერთად აუცილებლად უნდა განიხილოთ ის ხუთი ეტაპი, რომლის გავლა US სტუდენტური ვიზის მისაღებად არის საჭირო.

 1. SEVP – ს პრიორიტეტულ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩაბარება და ჩარიცხვა;

 2. SEVIS გადასახადის დაფარვა;

 3. US სტუდენტური ვიზის აპლიკაციის შევსება;

 4. აპლიკაციის გადასახადის დაფარვა;

 5. საელჩოში გასაუბრების დანიშვნა და კონსულისგან დადებითი პასუხის მიღება.

 

 

 

SEVP – ს პრიორიტეტულ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩაბარება და ჩარიცხვა

 

როგორც საერთაშორისო სტუდენტმა სასწავლო პროგრამა იმის მიხედვით უნდა შეარჩიოთ არის თუ არა აკრედიტირებული და SEVP -  ს - ამერიკის მთავრობის სტუდენტებისა და გაცვლითი პროგრამის სტუდენტების პროგრამის მიერ.

 

აკრედიტაცია მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეს ადასტურებს, რომ თქვენი საგანმანათლებლო ხარისხი აღიარებულია სხვა უნივერსიტეტების, პროფესიული ასოციაციების, დამქირავებლებისა და სამთავრობო უწყებების მიერ მსოფლიოს მასშტაბით. მხოლოდ SEVP - ს პრიორიტეტულ უნივერსიტეტს შეუძლია სტუდენტი SEVIS პროგრამაში ჩართოს და US სტუდენტური ვიზისთვის საჭირო დოკუმენტაცია უზრუნველყოს. SEVIS სტუდენტებისა და გაცვლით როგრამებში ჩართული აპლიკანტების საინფორმაციო სისტემაა. 

 

სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, აშშ-ს არ აქვს უნივერსიტეტების ცენტრალიზებული სააპლიკაციო სისტემა, ამიტომ, დაგჭირდებათ რომ თითოეული პროგრამის აპლიკაცია, ორმელიც თქვენთვის საინტერესოა ცალ-ცალკე შეავსოთ. გაითვალისწინეთ, სხვა ადმინისტრაციულ ინფორმაციასთან ერთად ფინანსური რესურსების შესახებ ინფორმაციის დადასტურება იქნება საჭირო.

 

მას შემდეგ, რაც უნივერსიტეტი თქვენს კანდიდატურას მიიღებს, SEVIS - ის სისტემაში ჩაგრთავთ და საჭირო დოკუმენტაციას მიიღებთ. I 20  დოკუმენტს მიიღებთ თუ F და M ტიპის ვიზაზე შეგაქვთ განაცხადი,  DS 2019 ფორმას კი იმ შემთხვევაში თუ  J ტიპის ვიზაზე მუშაობთ.

 

 

SEVIS გადასახადის დაფარვა

 

SEVIS გადასახადი ვიზაზე განაცხადის წარდგენიდან სამი დღის ვადაში უნდა დაფაროთ. გადასახადის დაფარვა შესაძლებელია როგორც ონლაინ გადარიცხვით, ისე გადახდის ქვითრის წარდგენით.

 

F/M კატეგორიის ვიზის მოსაკრებელი 200$ - ია, J კატეგორიის ვიზის კი - 180$.

 

აქვე განვმარტავთ, F/M კატეგორიის ვიზა საერთაშორისო სტუდენტებს მოიცავს, J კატეგორიის ვიზა აუფეარის, საზაფხულო სამუშაოების ან სეზონური კამპუსების სტუდენტებს მოიცავს.

 

თანხის გადარიცხვის შემდეგ გადაამოწმეთ თქვენი სტატუსი. SEVIS გადასახადი შესაძლოა მესამე მონაწილემ (მაგ. სპონსორმა) დაფაროს სრულად ან ნაწილობრივ.

 

აუცილებლად ამობეჭდეთ გადახდის დადასტურების გვერდი. ეს დოკუმენტი საკონსულოში გასაუბრების დროს დაგჭირდებათ.

 

 

 

US სტუდენტური ვიზის აპლიკაციის შევსება

 

მას შემდეგ, რაც მიიღებთ SEVIS ფორმას და დაფარავთ გადასახადს, შეგიძლიათ საელჩოს სტუდენტური ვიზის აპლიკაციისთვის მიმართოთ. საელჩოში მისვლას ნუ გადადებთ, რადგან ვიზა შესაძლოა ამერიკის საზღვრის გადაკვეთამდე 120 დღით ადრე გაიცეს.

 

სტუდენტური ვიზის აპლიკაცია ყველა ქვეყანას სხვადასხვა აქვს, თუმცა, ამ აპლიკაციასთან ერთად ონლაინ სავიზო აპლიკაცია - DS 160 უნდა შეავსოთ.

 

აპლიკაციის შევსება უსაფრთხოების შესახებ კითხვებით იწყება. ამ ეტაპის გავლის შემდეგ DS 160 ფორმა შემდეგი სახის ინფორმაციას მოგთხოვთ:

 • სრული სახელი და დაბადების თარიღი

 • მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია

 • პასპორტის მონაცემები

 • დეტალები გამგზავრებისა და ტურისტული სააგენტოს შესახებ

 • ამერიკაში თქვენი საკონტაქტო პირის მონაცემები (მაგ: უნივერსიტეტის ასისტენტი)

 • ოჯახის წევრების, სამსახურისა და განათლების შესახებ მოკლე ინფორმაცია

 • ისაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის შესახებ

 • SEVIS - ის ID და ამერიკის სკოლის/უნივერსიტეტის მისამართი (რომელიც მითითებულია I – 20 ან DS 0 2019 ფორმაში)

აქვე, თქვენი ფოტოსურათის ატვირთვაც დაგჭირდებათ, რომელიც შესაბამის სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს.

 

ყურადღებით გაეცანით კითხვებს