როგორ მივიღოთ ამერიკის სტუდენტური ვიზა

23 Apr 2019

თუ გადაწყვიტეთ, რომ ამერიკული კამპუსები, უნივერსიტეტები, საზაფხულო სკოლები თქვენთვის განათლების მიღების ერთ-ერთი მთავარი წყარო უნდა გახდეს, სასწავლო პროგრამების არჩევასთან ერთად აუცილებლად უნდა განიხილოთ ის ხუთი ეტაპი, რომლის გავლა US სტუდენტური ვიზის მისაღებად არის საჭირო.

  1. SEVP – ს პრიორიტეტულ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩაბარება და ჩარიცხვა;

  2. SEVIS გადასახადის დაფარვა;

  3. US სტუდენტური ვიზის აპლიკაციის შევსება;

  4. აპლიკაციის გადასახადის დაფარვა;

  5. საელჩოში გასაუბრების დანიშვნა და კონსულისგან დადებითი პასუხის მიღება.

 

 

 

SEVP – ს პრიორიტეტულ უნივერსიტეტში გამოცდების ჩაბარება და ჩარიცხვა

 

როგორც საერთაშორისო სტუდენტმა სასწავლო პროგრამა იმის მიხედვით უნდა შეარჩიოთ არის თუ არა აკრედიტირებული და SEVP -  ს - ამერიკის მთავრობის სტუდენტებისა და გაცვლითი პროგრამის სტუდენტების პროგრამის მიერ.

 

აკრედიტაცია მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეს ადასტურებს, რომ თქვენი საგანმანათლებლო ხარისხი აღიარებულია სხვა უნივერსიტეტების, პროფესიული ასოციაციების, დამქირავებლებისა და სამთავრობო უწყებების მიერ მსოფლიოს მასშტაბით. მხოლოდ SEVP - ს პრიორიტეტულ უნივერსიტეტს შეუძლია სტუდენტი SEVIS პროგრამაში ჩართოს და US სტუდენტური ვიზისთვის საჭირო დოკუმენტაცია უზრუნველყოს. SEVIS სტუდენტებისა და გაცვლით როგრამებში ჩართული აპლიკანტების საინფორმაციო სისტემაა. 

 

სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, აშშ-ს არ აქვს უნივერსიტეტების ცენტრალიზებული სააპლიკაციო სისტემა, ამიტომ, დაგჭირდებათ რომ თითოეული პროგრამის აპლიკაცია, ორმელიც თქვენთვის საინტერესოა ცალ-ცალკე შეავსოთ. გაითვალისწინეთ, სხვა ადმინისტრაციულ ინფორმაციასთან ერთად ფინანსური რესურსების შესახებ ინფორმაციის დადასტურება იქნება საჭირო.

 

მას შემდეგ, რაც უნივერსიტეტი თქვენს კანდიდატურას მიიღებს, SEVIS - ის სისტემაში ჩაგრთავთ და საჭირო დოკუმენტაციას მიიღებთ. I 20  დოკუმენტს მიიღებთ თუ F და M ტიპის ვიზაზე შეგაქვთ განაცხადი,  DS 2019 ფორმა