როგორ მოვიპოვოთ პოლონეთში სამუშაოდ წასვლის უფლება

27 Oct 2019

 

ყოველწლიურად უფრო და უფრო იზრდება პოლონეთში კარიერის გაგრძელების მსურველთა რიცხვი. უმეტესად ამის მიზეზს წარმოადგენს დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი, მზარდი საშუალო ანაზღაურება და ცხოვრების შედარებით დაბალი ხარჯები. მიუხედავად ამისა, სამუშაო უფლების მოპოვება არა-ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის უმეტესად რთულ პროცედურებს უკავშირდება. პოლონეთში ლეგალურად მუშაობისა და ცხოვრების უფლების მოპოვების რამდენიმე გზა არსებობს. ამ ბლოგპოსტში თქვენ გაეცნობით რჩევებს და მეთოდებს, თუ როგორ მოიპოვოთ პოლონეთში სამუშაოდ წასვლის უფლება. 

 

 

მუშაობის უფლება პოლონეთში

 

პოლონეთში მუშაობის ნებართვა არ ესაჭიროებათ მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეებს (+ ნორვეგია, ლიხტენშტეინი, ისლანდია და შვეიცარია). საქართველოს მოქალააქებს უწევთ ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა თუ კარიერის გაგრძელებას საზღვარგარეთ გეგმავენ.

საქართველოს და კიდევ ოთხი ქვეყნის მოქალაქეებს (ბელარუსი, მოლდოვა, რუსეთი და უკრაინა) შეუძლიათ წელიწადში 12 თვიდან 6 თვე სამუშაოს ნებართვის გარეშე, სამუშაო ვიზის საფუძველზე იმუშაონ პოლონეთის ეკონომიკის ნებისმიერ სექტორში.

პოლონეთში ლეგალურად სამუშაო ვიზის მოსაპოვებლად, თქვენ უნდა გქონდეთ მოწვევა, რომელიც გაიცემა თქვენი მომავალი დამსაქმებლის მოთხოვნის საფუძველზე.

 

 

სააპლიკაციო პროცესი