ლეგალური სტატუსის მოპოვება აშშ-ში

8 Dec 2019

აშშ-ს საიმიგრაციო სისტემა კომპლექსური და დამაბნეველია. საიმიგრაციო კანონები აშშ-ში რამდენიმე პრინციპის მიხედვით: ოჯახების გაერთიანების, გამორჩეული უნარ-ჩვევების მქონე იმიგრანტების მიღების, ლტოლვილთა თავდაცვისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის შეიქმნა. იმიგრანტის სტატუსის (lawful permanent resident - LRP) მოპოვების შემდეგ ინდივიდი ნებადართულია პერმანენტულად იცხოვროს აშშ-ში. გარკვეულ შემთხვევებში LRP სტატუსის მოპოვება უკვე აშშ-ში მყოფ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებსაც შეუძლიათ "სტატუსის შეცვლის" გზით. LRP სტატუსი საშუალებას მოგცემთ დასაქმდეთ ნებისმიერ ადგილას და შეძლებთ იმყოფებოდეთ აშშ-ში უმუშევრობის შემთხვევაშიც. დღეს გაეცნობით ინფორმაციას, თუ როგორ ხდება ლეგალური სტატუსის მოპოვება და ვიზის შეცვლა აშშ-ში ტურისტული ან სასწავლო ვიზით ჩასვლის შემდეგ.

 

B-1 ვიზა გაძლევთ საშუალებას ეწვიოთ ამერიკის შეეერთებულ შტატებს 1-6 თვემდე ვადით. როგორ მოვიქცეთ, თუ დარჩენა გვსურს B-1 ტურისტული ვიზის ვადის გასვლის შემდეგ? 

 

B-1 და B-2 ტურისტული ვიზის გახანგრძლივება

 

B-1 ვიზის გახანგრძლივების პერიოდი 6 თვემდე მერყეობს. B-1 სტატუსის ნებადართული სამოგზაურო პერიოდი არ უნდა აჭარბებდეს 1 წელიწადს. I-94 ფორმაზე მითითებული ვადაზე მეტი ხნით თუ გსურთ დარჩენა, მაშინ მოგიწევთ შეავსოთ I-539 ფორმა შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენასთან ერთად USCIS-ში. ეს პროცესი შეცვლის ან გაახანგრძლივებს თქვენს საიმიგრაციო სტატუსს.

 

მწვანე ბარათის მოპოვება EB-1A-ის მეშვეობით

 

ვიზის გახანგრძლივების პროცესის შემდეგ თქვენ მოიპოვებთ უფლებას, რომ შეცვალოთ საიმიგრაციო სტატუსი. თქვენი წარმატების შანსები იზრდება, თუ აკმაყოფილებთ შემდეგ კრიტერიუმებს:

 

1. ხელოვნების, სპორტის, ბიზნესის, მეცნიერების ან განათლების სფეროში გამოჩენილი განსაკუთრებული ნიჭი (მაგ: ოლიმპიური მედალი, ჯილდოები, სტარტაპი და ა.შ).