top of page

ირლანდიის ვიზა

ვიზა გაიცემა ბულგარეთში ქ.სოფიაში ირლანდიის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ. ხოლო ყველა საჭირო საბუთის გაგზავნა ხდება საფოსტო გზავნილის საშუალებით შემდეგ მისამართზე: Platinum Business Centre, 26 – 30 Bacho Kiro Street, Sofia 1000; Tel: 00359 2 985 3425; Fax: 00359 2 983 3302

ვიზაზე განაცხადის გაკეთება, საჭირო დოკუმენტების მომზადება და კონსულტაცია შესაძლებელია ვიზაჯორჯიას სავიზო ცენტრის საშუალებით
მისამართი:  თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 175, თბილისი

ტელეფონი: (995 32) 205 01 10; ელ-ფოსტა: info@visageorgia.ge

ირლანდიის ვიზა

რას ნიშნავს ვიზაზე განაცხადის გაკეთება?
ყველა აპლიკანტს შეუძლია პირადად გამოცხადდეს  ქ.სოფიაში არსებულ საკონსულოში, წარადგინოს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია და გააკეთოს განაცხადი ვიზაზე. 
ასევე შესაძლებელია ისარგებლოთ ვიზაჯორჯიას სავიზო ცენტრის მომსახურებით და გადააგზავნოთ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია საფოსტო გზავნილის გამოყენებით.

 
რა საბუთები მჭირდება ვიზაზე განაცდადის დროს?

ვიზის მიღებისათვის ყველაზე მეტი ყურადღება ეთმობა თქვენს ფინასურ მდგომარეობას. თქვენს მყარ სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებს თქვენს ქვეყანაში. შესაბამისად საჭიროა წარმადგინოთ ის დოკუმენტები რაც ზემოაღნიშნულ გარემოებბეს გაამყარებს.
 
თქვენი მხრიდან რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი საბუთები:

 • მოქმედი საზღვარგარეთის პასპორტი; 

 • ძველი ვიზიანი პასპორტ(ებ)ი;

 • სამსახურის ცნობა დამსაქმებლისგან (ხოლო მათთვის ვინც ბიზნესს ფლობს - საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი მეწარმეობის შესახებ);

 • ბოლო 6 თვის საბანკო ამონაწერები ბანკიდან;

 • დანაზოგის შესახებ ცნობა ბანკიდან;

 • დაოჯახებულთათვის ქორწინების მოწმობა;

 • არასრულწლოვანი შვილების დაბადების მოწმობის ასლები;

ვიზიტორის ვიზის შემთხვევაში მოსაკრებელი შეადგენს 60 ევროს.
გაითვალისწინეთ, რომ კონკრეტული შემთხვევების შესაბამისად, შესაძლებელია (და არა აუცილებელი) სხვა დოკუმენტების წარდგენაც გახდეს საჭირო საკონსულოში. ამიტომ უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ ვიზაცენტის სპეციალისტებთან. 

 
რა დამიჯდება სავიზო მომსახურება?

ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საკონსულოს მოსაკრებელი შეადგენს 60 ევროს ხოლო ვიზაცენტრის მომსახურების საფასური შეადგენს 170 ლარს. ვიზაზე განაცხადის გაკეთების შემდეგ , დოკუმენტები ფოსტის მეშვეობით უნდა გადაიგზავნოს საკონსულოში, რომელიც მდებარეობს, ქალაქ სოფიაში.
 

ვიზაცენტში მომსახურების საფასურში შედის:

 • სააპლიკაციო ფორმის მომზადება;

 • დოკუმენტების თარგმნა და ნოტარიული დამოწმება;

 • ტურისტული პაკეტის შედგენა;

 • სამოგზაურო დაღვევა;

 • ბიომეტრული ფოტო;

 • სამოტივაციო წერილის მომზადება;  

 • სპეციალისტის კონსულტაცია და რეკომენდაციები;

 
რა ვიზებზე შემიძლია გავაკეთო განაცხადი?

ვიზაცენტრის დახმარებით სავიზო განაცხადი შეიძლიათ გააკეთოთ ტურისტულ ვიზაზე, კერძო ვიზიტორის ვიზაზე, საქმიანი და სასწავლო ვიზებზე.  
 

ვიზის მიღების რა შანსი მაქვს?

კონკრეტულად, რომელიმე აპლიკანტისთვის რთულია განისაზღვროს, რამდენად აქვს ვიზის მიღების შანსი. თუმცა ეს ცალსახადაა დამოკიდეული თქვენს სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებზე თქვენს ქვეყანაში. რაც მეტად შეძლებთ დაუმტკიცოთ კონსულს, რომ ხართ წარმატებული თქვენს ქვეყანაში, გაგაჩნიათ სტაბილური შემოსავალი, ასევე სამომავლოდ კიდევ მეტად განვითარების საშუალება, მით მეტად გაიზრდება ვიზის მიღების ალბათობა. 
 
ვიზაჯორჯია ვიზაზე გარანტიას თუ იძლევა?

ვიზის მიღება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ კონსულის გადწყვეტილებაზე და მესამე პირს არ შეუძლია ჩაერიოს ამ პროცესში. თუმცა ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტები მაქსიმალურად შეეცდებიან სწორად მოახდინონ დოკუმენტების მომზადება საკონსულოსთვის, რათა კონსულთან სრულად მოხდეს თქვენი არსებული მდგომარეობის და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, რაც ვიზის მიღების ალბათობას ცალსახად გაზრდის. 
 
რა ვადებში ხდება ვიზის გაცემა?

დოკუმეტების გადაგზავნის და საკონსულოს მოსაკრებლის გადახდის შემდეგ საბუთების განხილვა ხდება უმეტეს შემთხვევაში 2-3 კვირის ვადაში. თუმცა, ცალკეულ შემთხვევბში, შესაძლებელია განხილვის პერიოდი მეტი ან ნაკლები ხნითაც გაგრძლედეს.
 

სად მოვიდე განაცხადის გასაკეთებლად?

ვიზაჯორჯიას სავიზო მომსახურების ოფისი მდებარებოს:
თბილისში, დ. აღმაშენებლის გამზ. 175.  
ტელ: +995 32 205 01 10
ელ. ფოსტა: info@visageorgia.ge

გაქვთ კიდევ დამატებითი შეკითხვები?

მოგვწერეთ ქვემოთ კომენტარებში ან დაჯავშნეთ უფასო კონსულტაცია ოფისში ჩვენს სავიზო სპეციალისტთან.

Please reload

Nothing to book at the moment
bottom of page